Hněv

Hněv

Z pera Princess Star

Láska

Láska

Z pera Newiky Shelley Lovecraft

Víra

Víra

Z pera Mintaky Orionis