Drabble o Imbolcu od Mary Anne

Drabble do soutěže Imbolc Pod vrbou. Autorka: Mary Anne Vulpes Druhého února se v Irsku a v některých keltských kulturách slaví svátek známý jako Imbolc. Lidé oslavovali bohyni jménem Brigid, která měla keltský původ. Byla často zobrazována v bílých šatech, aby tak lidé podtrhli její čistotu a nevinnost. Křesťané mají tento svátek také, avšak pod názvem Hromnice. Když se objevilo křesťanství, zjevila se bohyně Brigit mezi svatými jako sv. Brigid z Kildare. Imbolc se nejčastěji překládá jako „ovčí mléko“, které je podstatou celého svátku. Mezi další symboly patří Brigitin kříž, který sloužil jako ochrana, věšel se na dveře, nebo jej zapalovali, aby tak oslavili příchod Slunce. Většinou byl ze slámy. Redakční úpravy provedla Helenia...

Bouře jménem Avaes

Povídka do soutěže Imbolc Pod vrbou. * Avaes seděla a dívala se z okna. V nalezinci slečny Blackburnové totiž žádné svátky nikdy neslavili. Nalezinec byl v Karpatech, byla to velká, šedá budova skoro bez oken, plná dětí, které neměly kam jít. Avaes byla jednou z nich. Byla to malá, osmiletá dívenka s černýma očima a nosíkem malým jako desetník. V nalezinci byla už od narození a nenáviděla to tam více, než kdokoli jiný. Často, když už všechny děti ulehly do tvrdých, nepohodlných postelí, počkala a vykradla se na chodbu. Šla bosa, jen v noční košili a tiše jako myška. Ale i když věděla, že pokud na ni někdo přijde, bude potrestána, stálo jí to za to. Chvilku chůze od jejího pokoje totiž bylo veliké okno s výhledem do vesnice. Vesnice. Tak moc si přála se po ní...

Drabble k Imbolcu od Leily

Drabble do soutěže Imbolc Pod vrbou. * Znovu nastává ten čas, jenž krásnou a moudrou bohyni Brigit připomíná nám. Brigit, toť vznešená, která ochraňuje ženy těhotné, odbornice na věštění, proroctví, vědu a léčitelství. Zapalme proň nyní svícny, aby ochránila obydlí naše před hromy a blesky. Připravme hostinu bohatou, skládající se z výrobků mléčných a jídel kořeněných, z níž nechme část jako oběť milostivým bohům. Vykliďme naše domy, ať za sebou necháme vše zlé a vstupme do časů budoucích jako noví lidé. Nechme stranou kravské mléko, jež bylo pro nás nedílnou součástí životů našich skrze zimu a vyměňme ho za pivo hořké, které je po generace tak milované… Redakční úpravy provedla Helenia...

Hromniční

Báseň do soutěže Imbolc Pod vrbou. Na Hromnice o den více, říkala mi Polednice. Já jí ale nevěřila, duši jsem se zprotivila. Nevěřilas – tvoje chyba, svíci dnes nezapálila. Co si počneš? Hádej dítě, bouře hýří znamenitě. Ach ne, ach ne, pověro, proč jsi dítě nedbalo? Strach tě sžírá, žal tě drtí, chceš se vysvobodit smrtí. Neutíkej, nemáš kam, dům ti hoří v dáli dál. Po tváři ti slza teče, co si počneš, co si počneš? Redakční úpravy provedla Helenia...

První Imbolc

Povídka do soutěže Imbolc Pod vrbou. * V dávných dobách, které už i čas opomenul, panovaly velmi kruté zimy. Každý se celý rok připravoval na toto těžké období. Lidé si tvořili zásoby, které by jim vystačily celé tři měsíce. Jistě byste tam mimo jiné našli i hromadu dříví, teplých kabátů z bizoní srsti, kravské mléko, zeleninu či ovoce. Občas se stalo, že zima neodešla tak brzy, jak měla a zdržela se o pár týdnů déle. To mohlo mít katastrofální následky pro kohokoliv. Pokud se tak ale stalo, král se snažil podpořit své občany a do každé vesnice poslal vagón naplněný jídlem, který by nakrmil každou rodinu v jeho zemi. Náš příběh se ale odehrává na kraji Walesu, ve vesnici, která byla světem téměř zapomenuta. Ležela v údolí, které propojovalo hory s mořem. Do moře...

Drabble o Imbolcu od Tadäuse

Drabble do soutěže Imbolc Pod vrbou. * Byl první jarní den, slunce už dávno zašlo za obzor a tma padla na světničku, ve které žilo několik mladých žen. Celý den uklízely, vymetaly zimu ze svého obydlí a vítaly nastávající jaro. Co svět ale nechtěl, v podvečer se přihnala první jarní bouře, která všechny ženy pořádně vystrašila. Blesky létaly sem a tam a déšť umyl poslední náznaky zimy. „Ta bouře je moc silná, ty blesky jsou přímo nad námi!“ bědovala žena. „Pravdu máš, vytáhni a zapal hromničku, co jsem dnes přinesla!“ Žena tak učinila, pak si společně sedly do kruhu kolem hromničky, zaříkávaly a čekaly, až bouře přejde. Redakční úpravy provedla Helenia...