Hrozba z vesmíru – 20. Šťastný konec (?)

Nyní si mohli konečně vybrat zaslouženou dovolenou. První po těch více jak osmi letech! A že už ji potřebovali jako sůl! Kde jinde ji strávit, než v klidu a daleko od všech problémů a od lidí. Teď ať se pro změnu starají jiní.Vzali proto své rodiny, samozřejmě Mazlíčka, jak jinak, a za pomocí nových přátel z vesmíru na dva roky odcestovali na svou starou známou Temnou planetu. Už dlouho, opravdu velmi dlouho se jim stýskalo po jejím klidném přijetí. Akorát tentokrát se na ni trošku lépe vybavili. Co dodat na závěr? Je jen na nás, jak se postavíme k podmínce Konfederace. Budeme se dál chovat hůř než zvířata, dokud nás to samé úplně nezahubí a nezemřeme osamoceni ve vesmírné karanténě, nebo se chopíme jejich výzvy a dokážeme začít uvažovat jako civilizovaní lidé?...

Hrozba z vesmíru – 19. Příjetí

Po dalších třech dnech čekání se průchod do lodi otevřel a stanuli v nich dva prazvláštní tvorové. Asi dva metry vysocí, malá hlava posetá osmi tykadly, z nichž každé měřilo asi půl metru a hýbaly se do všech stran. Široký trup, dvě úzké, ale dlouhé ruce a tři masivní nohy. Nebyli oblečeni, jen porostlí hnědou srstí. Když se lidé probrali z šoku při pohledu na ta odporná zjevení, potichu stáli a vyděšeně je pozorovali, krve by se v nikom nedořezal.A pak jeden z nich promluvil. Mluvil pomalu, jako by mu dělalo obrovské potíže používat anglická slova, ale plynule. Velmi pomalu a rozvážně říkal: „Blahopřejeme! Jsme zástupci Celovesmírné konfederace myslících civilizací a je naší milou povinností vám oznámit, že jsme se na základě dlouhého zkoumání vašeho druhu...

Hrozba z vesmíru – 18. Den Dé

Nic netrvá věčně, a tak i chvíle pravdy měla nastat. Jednoho dne byly zachyceny signály, že se blíží kosmická loď, která nebyla nahlášena a neodpovídá naváděcím střediskům. Nemohlo být pochyb, ti, kteří ji viděli, poznali ihned, že není pozemské výroby. A podle popisu, jenž ihned poslali Mikovi s Petem v ní poznali loď Bytostí.Jak rychle se objevila, tak rychle také odletěla zpět. Nevěděli, co si o tom mají myslet, vždyť pokud byly jejich zbraně účinné, měly být Bytosti mrtvé. Tak jak by potom mohly odletět? Však kdyby účinné nebyly, kdo nebo co by jim zabránil, aby Zemi zničily? Vždyť to bylo přesně to, kvůli čemu sem přiletěly. Jediné možné vysvětlení, které je napadlo bylo, že Bytosti opravdu zemřely, ale jejich palubní počítač byl naprogramován, že v případě,...

Hrozba z vesmíru – 17. Složité přípravy

Ráno už rozhodně tak u vytržení nebyli. Přes noc se jim to důkladně rozleželo v hlavě a nyní jim připadalo, že i když o jejich slabině ví, je jim to naprosto k ničemu. Vždyť co můžou dělat s tím, že slabou stránkou Bytostí je hluk? Toho by mohli využít, když jsou s nimi v přímém kontaktu, ale co s tímto poznatkem ve vesmíru? A tak chodili s hlavami svěšenými, od přemýšlení jim už málem praskly, ale ne a ne něco vymyslet.Po pár týdnech marné snahy na něco přijít už na to ani neměli čas, oba dva byli v práci naprosto vytížení. Pete měl dost práce s končícím školním rokem, znáte to, uzavírání známek, přezkušování a dozkušování, písemné práce, byl v Institutu mnohdy až dlouho do noci. A Mike? Na planetě Rhodon u Arkturu zjistili známky života a tak byla celá...

Hrozba z vesmíru – 16. Nápad

Jedno odpoledne, kdy Mike došel domů utahaný z práce, se svalil do křesla a relaxoval při poslechu hudby. Byl sám doma, proto mohl mít kazeťák puštěný naplno. Kdyby ho někdo pozoroval, určitě by si pomyslel, že je cvok. A pořádný. V jednu chvíli seděl v křesle, spokojeně podupával nohou v rytmu hudby a blaženě relaxoval, v následujícím okamžiku vykřikl, chytil se za hlavu a divoce vyskočil, jako by ho štípla vosa. Pak rychle utíkal k telefonu a už vytáčel Petovo číslo. Když se Pete ozval, Mike jen vyhrkl: „Brácho, okamžitě přijeď ke mně. Nechej vše plavat a ať už jsi tu.“ Hned po těchto slovech zavěsil. Pete nevěděl, která bije. Co se Mikovi stalo? Proč to tak spěchá? Vždyť se stejně zítra mají vidět. Bude sobota a mají naplánovaný celodenní výlet....

Hrozba z vesmíru – 15. Hrozba nadále trvá

Celý následující týden trávili každý u sebe doma, líčili své zážitky, sbližovali se navzájem s rodinami po tak dlouhém odloučení a uvykali si opět na Zemi. Museli se informovat, co se v jejich nepřítomnosti dělo, aby se opět mohli začlenit do společnosti. Přece jen, pět let je dlouhá doba.A začlenit se mezi ostatní musí zvládnout velmi brzy. Vždyť je čeká velmi náročný úkol. Uvědomit svět o blížícím se nebezpečí a vymyslet účinnou zbraň, aby se zachránili. Jak jen to provést? I kdyby se jim svět podařilo přesvědčit, že mají být zničeni, že to nejsou jen výmysly dvou nenapravitelných vtipálků, jak by jen mohli proti Bytostem bojovat? Neznají jejich slabosti, neměli za celou tu dobu příležitost to zjistit. Poněkud bezvýchodná situace. Ale Mike s Petem rozhodně...