Čarodějova sova

Čarodějova sova

Příběh o postarší sově, která se vlivem okolností dostala na hrad k jednomu bradavickému studentu. V pamětech popisuje svou cestu, zkušenosti, a co si za svůj život zažila.

Zelení oranžovým

Zelení oranžovým

Krátká povídka popisuje, jak vypadal pro jednu ze slečen zatím nejdůležitější den na Bradavickém hradě, a co mu předcházelo. Dílo je údajně z velké části fantazie, takže jakákoliv podobnost se skutečnými postavami je čistě náhodná.

Doktor

Doktor

Na náš milovaný hrad se přišel podívat doktor. Jak to dopadlo se dočtete právě zde.

Vánoční prázdniny v Bradavicích

Vánoční prázdniny v Bradavicích

Mezi nové lovce bobříků vítáme i slečnu Lauru de Morganne, která si za svého prvního bobříka zvolila Bobříka sta chvil.

Lenost

Lenost

Z pera Cally Torové.

Zoufalství

Zoufalství

Muzikál z pera Simelie Mallorny.

Podvod

Podvod

Z pera Amandy Wright.

Štědrost 

Štědrost 

Z pera Cally Torové

Podvod

Podvod

Z pera anonymního autora

Pomluva

Pomluva

Z pera Tiany Ramero

Podvod

Podvod

Z pera Simelie Mallorny

Hněv

Hněv

Z pera Princess Star

Píle

Píle

Z pera Theresy Meyers.

Spravedlnost

Spravedlnost

Z pera Princess Star.

Návštěvní místnost

Návštěvní místnost

Mezi novými studenty se objevila další autorka – slečna Tery Poe, která v básni sepsala o svém nástupu do hradu, respektive čekání na možnost k nám vstoupit.