2. kapitola

Od té doby uplynuly necelé dva měsíce. Laurë měla za úkol vydat se do lidského světa, i když neměla vůbec ponětí, kde přesně je. Ještě teď si pamatuje slova svého učitele: „…musíš se vydat do lidského světa a najít tu mapu. A nezapomeň! První člověk, kterého potkáš, bude zároveň i ta nejdůležitější osoba v tvém životě.“ Ano…nezapomene. Jenže jak má hledat člověka, když neví, kde je? Šla tam, kam ji nohy zavedly, a než se nadála, stála na pokraji pro ni neznámého údolí. Chvilku se nejistě rozhlížela, ale pak přece jenom došla k závěru, že pokud tu bude pořád takhle stát, nikdy lidský svět nenajde. Vydala se po mýtince dolů a na zádech měla svoji brašnu, ve které měla ty nejdůležitější věci, co na cestu potřebuje. Cesta, ač se to Laurë...

1. kapitola

Přistoupila ke vchodu a lehce zaťukala svou malou ručkou na dveře. Ty se krátce poté s vrznutím otevřely. Opatrně nakoukla hlavou dovnitř. Vypadalo to, že tam nikdo není. Celou vahou těla se opřela o dveře, které na takovou zátěž nebyly zvyklé, a s dalším vrznutím se otevřely dokořán, načež Laurë tohle nečekala a s hlasitým BUM dopadla na zem. Následně se ozvalo hlasité vzdychnutí, které naznačovalo, že tohle se může stát jen jí. Urychleně se sebrala ze země a mnula si bolestivá místa, na která dopadla. Laurë si až teprve teď všimla, jak místnost vůbec vypadá. Byl to jakoby jeden velký pokoj, jehož zdi byly laděny do tmavomodré až černé barvy, nemluvě o nábytku, který byl tak zaprášený, jakoby tu už několik let nikdo nebyl. Kromě stolu, jednoho křesla, dvou židlí...

Prolog

Kdysi dávno před tisíci lety žil mocný mág jménem Hurix. Byl to velmi silný mág, který dokázal udržet rovnováhu mezi dobrem a zlem. Jak však čas utíkal, Hurix stárnul, a tak těsně před svojí smrtí ukryl všechnu svou moc do kamene Rovnováhy. Několik let poté, když Zlo zjistilo, jakou moc kámen má, začalo o něj usilovat. V té době však žil i Hurixův bratr, který po několika pokusech, kdy se Zlo snažilo získat kámen, ho ukryl do tajné jeskyně. Tam ho následně o několik let později našli luční elfové, kteří si ho odnesli do svého království. Kámen měl však velikou moc, a protože se ho elfové báli, vrátili ho zpět na své místo. Řekli o něm však jakési Čarodějce, která kolem rozprostřela bludiště z ledu a na jeho konci nechala hlídat ohnivé draky. Mnoho lidí se...