Zkouška posledního rodu – část třetí

Třetí část povídky je tady. Zbývající tři bojovníci odhodili poslední kámen a vklouzli do podlouhlého, ze stran osvětleného tunelu, který byl zakončený bránou s mřížemi, na nichž seděla připevněna destička s bledě modrým symbolem. Tento symbol patřil hobitovi. „Tak myslím vážení, že se vidíme naposledy. Nebyli jste až tak špatní, ale tady víle by mohl někdo ubrat kapku ega. Tož já valím, mějte se jak chcete.“ A hobit se otočila pomalu se odšoural k bráně, kde přiložil svůj kámen k znaku a ta se otevřela. Hobit oněmělý úžasem chvíli stál a zíral před sebe, dokud za ním nezaklapl zámek na bráně. Před ním se opíral žebřík vedoucí dolů do chodeb labyrintu, na něž hobit užasle zíral. Labyrint byl totiž tvořen zrcadly, která házela odlesky a třpytila se, což působilo...

Zkouška posledního rodu – Část druhá

Druhá část příběhu právě začíná. Všichni čtyři bojovníci právě stáli ve spoře osvětlené jeskyni a lehce vyděšeně koukali kolem sebe. Před nimi nebylo nic než jen malý otvor zavalený balvany a vedle něj ležela na zemi mistička, v níž byly čtyři kamínky a cedulka s nápisem. Rytíř okamžitě přistoupil k cedulce a začal nahlas předčítat: Každému z vás jeden kámen patří a symbolizuje váš rod. Splníte-li lsti a nástrahy pro váš rod uvnitř jeskyní a vložíte kámen do otvoru jemu určenému, váš rod bude i nadále hrdě nosit své jméno na planetě zvané Země. Pokud ale úkol nesplníte, kámen se změní v prach a s ním i všichni členové vašeho rodu. Nyní pozvedněte svůj kámen, jež znamená váš osud. Nastala chvíle ticha a víla pozvedla misku s kameny, z níž si každý vybral ten svůj....

Zkouška posledního rodu – Část první

Druhé soutěžní dílo se právě představuje. Daleko, někde v zemích Darnianu, na vrcholku hory se v zákrytu šedých mraků tyčí vysoká skála. Obyvatelé těchto zemí se jí už dlouhá léta bojí a šíří o ní různé pověsti. Celému Darnianu vládnou čtyři vládkyně a čtyři vládci společně pod názvem Vyšší moc. Nikdo neví, co jsou tyto bytosti nebo síly zač. Možná bohové, možná jen obyčejní smrtelníci. Jisté ovšem je, že společně ovládají téměř celý svět a zajišťují mu rovnováhu mezi bytostmi i přírodou a mezi rasami zároveň. A nyní, když nastal ten čas, se za touto skálou, nahánějící hrůzu už od pohledu musí vydat čtyři zástupci svého druhu. Budou povinni projít otvorem ve skále a dostat se tak do jeskyně, v níž se podrobí zkouškám. Na každou rasu čeká jiná rafinovaná lest a...