VD9 – Matouš 2019, 29, 1–∞

Stoslůvka k Velikonočnímu pondělí sepsaná v rámci Velikonočního drabblování. * „Pane učiteli, a to je všechno?“ ptali se žáci, když jim jejich třídní dovyprávěl pašijový příběh. „Říká se, ale nevím, zda je to pravda, že se Ježíš, až bude u nás politika nejšpinavější, z Bahamy vrátí. Promění svůj moped v hasičskou cisternu a vypláchne špínu jak Herkules z Augiášova chléva. Pak se chopí karabáče a přetáhne každého, kdo se poskvrnil, tedy všechny bez výjimky. Ale politiky a s nimi novináře vypráská ze země. Potom nastane tisícileté bezvládí, během něhož lidé pocítí štěstí a spokojenost. Ještě na chvíli budou politické bestie vypuštěny, ale pak zmizí navždycky a nastane ráj v Čechách.“ Autorkou ilustrace je Christina Elizabeth Stark. Redakční úpravy provedla Helenia...

VD8 – Matouš 2019, 28, 1–2, 10–20

Stoslůvka k Velikonoční neděli sepsaná v rámci Velikonočního drabblování. * Když uplynula sobota a začínal první den týdne, spatřily Magda a Mařka, jak se otevírají brány vězení a vychází z nich Ježíš. I řekl jim: „Nebojte se. Jděte a oznamte mým bratřím, že jsem na svobodě a odjíždím za Jidášem na Bahamy. Ať šíří dál mé učení.“ Když se ženy vzdálily, někteří ze stráže přišli do poslanecké sněmovny a oznámili poslancům, co se všechno stalo. Ti podplatili novináře, aby mlčeli. Však hle, nastalo velké zemětřesení v parlamentu, neboť po nejbližších volbách se Ježíšovci stali nejsilnější stranou. I vstoupili s nimi všichni do koalice a Petr se stal předsedou poslanecké sněmovny. … nalistovat poslední kapitolu Autorkou ilustrace je Christina Elizabeth Stark....

VD7 – Matouš 2019, 27, 3–5, 61–66

Stoslůvka k Bílé sobotě sepsaná v rámci Velikonočního drabblování. * Nazítří přišli politici za předsedou nejvyššího soudu a řekli: „Pane, vzpomněli jsme si, že ten podvodník řekl: ‚Po třech dnech budu na svobodě.‘ Dej ho proto dobře hlídat, aby jeho učedníci nepodplatili vězeňskou službu a neosvobodili ho.“ Odpověděl: „Zde máte justiční stráž, dejte vězení, v němž je Ježíš, hlídat, jak uznáte za dobré.“ Před vězením stráž viděla jen jeho učednice Magdu a Mařku. Jidáš pocítil výčitky svědomí. Když dostal podporu třicet milionů, deset poslal předsedovi s dopisem, v němž žádal Ježíšovo osvobození, deset učedníkovi Petrovi s dopisem, aby se využily k volební kampani, a se zbývajícími deseti odjel na Bahamy. Autorkou ilustrace je Christina Elizabeth Stark. Redakční...

VD6 – Matouš 2019, 27, 11, 15–24

Stoslůvka k Velkému pátku sepsaná v rámci Velikonočního drabblování. * Jidáš Ježíše udal a ten byl zatčen. Předseda nejvyššího soudu se zeptal: „Projedl jsi a propil peníze sponzorů?“ „Nejen projedl a propil, část jsem utratil za benzin pro moped.“ „Proč jsi to udělal?“ „Na penězích je státní znak, zaplatí se jimi DPH státu.“ „Zavři ho!“ křičel dav. Předseda jim namítl: „Čeho se vlastně dopustil?“ „Jedl a pil, nevydělával!“ „Propustím jej, nebo mám místo něj propustit zde toho loupežného vraha, který přepadl poštu a jejího pracovníka zabil?“ „Vraha propusť, ten vydělával!“ „Já ho o volnost nepřipravil, to vy.“ „Zavři ho!“ I byl Ježíš vsazen do nejhlubší kobky, jako by pohřben byl....

VD5 – Matouš 2019, 26, 20–29

Stoslůvka k Zelenému čtvrtku sepsaná v rámci Velikonočního drabblování. * Zasedli k večeři, aby pojedli velikonočního beránka. Když jedli, řekl jim: „Jeden z vás mě zradí. Dosvědčí, že jsem projedl a propil peníze svých sponzorů a že jsem vám o tom zakázal mluvit.“ Ptal se každý, zda on to jest. Když zeptal se Jidáš, odvětil: „Znáš svou povinnost.“ Když jedli, vzal Ježíš tvarůžek, požehnal ho, lámal a dával učedníkům se slovy: „Jezte mé tělo, které jest pozemské.“ Pak vzal půllitr s pivem Radegast a podal jim ho, řka: „A to jest má pozemská krev. Pijte ji, zpečeťuje smlouvu, prolita bude za odpuštění hříchů. Další budu pít až u svého otce.“ … nalistovat další kapitolu Autorkou ilustrace je Christina Elizabeth Stark. Redakční úpravy provedla Helenia...

VD4 – Matouš 2019, 26, 14–16

Stoslůvka ke Škaredé středě sepsaná v rámci Velikonočního drabblování. * Tehdy šel jeden ze Dvanácti, jménem Jidáš, k poslancům a řekl: „Co mi dáte? Já vám ho zradím.“ „Nemožné,“ zaškaredili se na něj, „kritizovali by nás za omezování svobody slova.“ „Doložím, že on omezuje svobodu slova svých učedníků a stoupenců, pak jej budete moci zavřít. Vždy se na ně škaredí, když říkají něco, co není v souladu s jeho učením.“ „Požádej tedy Grantovou agenturu o podporu ve výši třiceti milionů na výzkum pozitivního vlivu neviditelné ruky trhu na společnost, a až je za rok dostaneš, zdrhni,“ řekli mu. Od té chvíle se naň škaredil a hledal příležitost, aby ho zradil. … nalistovat další kapitolu Autorkou ilustrace je Christina Elizabeth...