Smyslnost osudu 5

Poslední část příběhu Smyslnost osudu se vám právě otevírá. Elfka prolomila ticho. „Asi bychom měli jít dál…“ řekla bez výrazu ve tváři a stoupla si před vílu, jakoby jí chtěla povědět něco důležitého. „Takže poslední úkol je pro tebe. „ konstatovala hbitě elfka kousala si špinavý nehet. „No ano, jako jediná jsem ještě nedostala možnost ho splnit,“ víla si dodávala důvěru, „ a navíc ani nevím, co mám udělat.“ Hobit si povzdechl. A ujal se slova: „Co takhle nejdřív vyjít na denní světlo? Už mě to tady unavuje.“ Elfka i víla souhlasily a šli zpátky chodbou a snažili se nedívat k jezírku, které se pro měnilo spíše v hučící a nebezpečnou řeku. Hobit se marně snažil zrak odvádět jinam než k bezvládnému...

Smyslnost osudu 4 – Někdo mě chce zničit

Čtvrtá část příběhu právě začíná Hobit se po chvíli přemýšlení probral a trhl sebou. „Co, co?“ vykoktal. „Pohni, támhle je nějaká puklina.“ postrčila ho elfka dopředu a sama se procpala puklinou. Hobit vzdychl a jednou nohou vlezl dovnitř. Pak ho elfka s vervou přitáhla za paži a zasyčela: „Pohni!“ Ocitli se v malé jeskyni, do které se sotva vešli. Člověk se rozhlížel kolem sebe a jeho zrak upoutal neznámý tvor sedící v koutě. Tvor okamžitě vyskočil na nohy a popošel k zástupcům rodů. „Dovolte mi, abych se představil. Jsem.. nechme to být, to pro vás není důležité.“ tvor se zašklebil a pokračoval: „Nicméně, jsem jedním z Vyšší moci a mám vám předat zadání úkolu, který pokud splníte, zachráníte svůj rod na...

Smyslnost osudu 3 – Spisy a nevraživé pohledy

Třetí část příběhu je tady. Víla se právě chystala vylézt na pohyblivý žebřík a pořádně si na to stěžovala. „To sem nemohli zavěsit normální žebřík? Proč mi jeho příčky postupně mizí před očima?!“ víla se rozhořčeně držela poslední příčky a pak se vyhoupla nahoru. Elfka otráveně vyskočila za ní, jelikož byla mrštná a pružná. Jako další vylezl na rovnou kamennou plošinu hobit a čtveřici uzavřel člověk. Víla si zamyšleně pohrávala se svými dlouhými vlasy a evidentně přemýšlela. Po chvíli však promluvila: „Tak co, nepůjdeme zjistit, pro koho je další úkol určen?“ víla zvídavě mrkla na ostatní a elfka na ni vrhla protivný pohled, pod kterým víla okamžitě posmutněla. „Bude někde tady.“ Konstatoval hobit, který si právě vyhrnoval...

Smyslnost osudu 2 – Náhlé zjevení

Druhá část právě začíná Na pokraji hory, kde kousky kamene se drolily, stála elfka. S bledým obličejem, zkrabaceným do smutného úšklebku sledovala děni pod sebou. Víla se mlčky zadívala na elfku a pokývala hlavou. „Mám tušení…že tento úkol bude pro eflí rod.“ Elfka se zamračila a stiskla plné rty do úzké, přísné čárky. „Takhle to ale nikdy nezjistíme. Musíme jít dovnitř!“ protestoval kvílivě hobit. Elfka by ho nejradši uškrtila, ale jeho připomínku, i když oprávněnou, přešla bez jednoho slůvka. Ladně vyskočila na velký balvan a chvíli opatrně našlapovala. Poté z něj pomalu sestoupila a vydala se kamenitou cestičkou. Ostatní kráčeli mlčky za ní. Po pětiminutové cestě v dálce zpozorovala víla velký zelený kopec a pod ním jeskyni s...

Smyslnost osudu 1 – Klíč k Osudové Hoře

Desáté soutěžní dílo se právě představuje. „Jsem tady!“ zavolala elfka, nikdo se však neozýval a tak se její pronikavý hlas ozýval ze všech stran. Usadila se na šedý blyštící kámen, který byl umístěn u kraje cesty. Po chvíli si všimla další bytosti, co mířila přes strnitá skaliska. Víla se vznesla a za třepetání křidýlek se objevila před elfkou. Víla si upravila šaty a usadila se vedle elfky. „Kde jsou ostatní?“ tichoučce zašeptala a její hlas byl tak tichý, že ji mohla slyšet jen elfka se svýma špičatýma ušima. „Ještě nepřišli.“ sdělila jí elfka chladně a skleněným pohledem pozorovala kameny. „Proč jsi tak odtažitá? Neměli bychom si spíše pomáhat?“ otázala se víla a zadívala se na elfku svými zelenými očima. Elfka...