Alice: Kult zla – 5. část

A zlo povstalo „Máme práci, Alice,“ zopakoval Ten, který přináší noc, „a proto si musíme přichystat nějaké to nádobíčko. Následuj mne.“ Zavedl Alici po několika příkrých schodištích až do podzemí svého sídla, kde se nacházela zbrojnice. Vešli dovnitř, vidět však bylo jen na pár kroků, neboť v místnosti panovala temnota. „Jak bych to jen řekl… Rozhlížej se, vybírej.“ Luskl prsty a před Alicí se zjevil obrovský prostor vyplněný kovovými regály, stojany a držáky – v každém z nich se skvěla zbraň nebo zbroj. Bylo jich takové množství, až oči přecházely. Alice se málem zavzdušnila, když spatřila vitríny, v nichž ležely útočné pušky. „Ani se nebudu ptát, zda na to máte papíry.“ Hodila po muži pohledem a dodala....

Alice: Kult zla – 4. část

A hodina posledního soudu se přiblížila Alice se sesunula do klubíčka zády ke stěně a popadla se dlaněmi za hlavu. Ne, ne, ne, to přece nemůže být pravda! Co je to za hrůznou noční můru, chci se probudit, PROBUDIT! vzlykala a třásla se hrůzou. Bylo toho na ni moc a nevnímala okolí, takže neslyšela, když po schodech zazněly kroky a dovnitř vešli dva „policisté“. „Ne, mistře!“ jeden z nich vykřikl, když spatřil živou Alici a kostru se zbytky šlach a svalů. „Ty zrůdo! Už tolikrát jsi nám unikla, ale tentokrát ne! Zaplatíš za to, cos udělala!“ Vrhli se na ni a, ačkoliv se pokusila o odpor, přemohli ji bez problému. Jeden ji udeřil do hlavy a Alici se zatmělo před očima. Svázali jí ruce i nohy a odtáhli ji po schodech dolů, kde ji...

Alice: Kult zla – 3. část

Upozornění: Obsahuje podrobný popis vraždy a místa činu. Nevhodné pro čtenáře mladší 15 let. * A zlo se střetlo s dobrem Nadpozemská záře jediného nelidského oka postavy před ní Alici hypnotizovala a uváděla do stavu podobného transu. Celým jejím tělem prostupoval ledový chlad a začal ji svírat neúprosný děs. Hrůzná bytost zatím bez hnutí setrvávala na místě a vypadala jako by byla zamrzlá v čase a prostoru. Doteď se nepohnula ani o píď a nevydala ani hlásku. Je to člověk, stín, výplod Aliciny bujné fantazie? Najednou se, jakoby z okolní naprosté tmy, zhmotnil obrys postavy a naklonil se blíž ke k smrti vyděšené Alici, jež uslyšela sípavé oddechování a posléze hlas. Nebyl to však hlas člověka, zněl jako...

Alice: Kult zla – 2. část

Upozornění: Obsahuje podrobný popis místa činu. Nevhodné pro čtenáře mladší 15 let. A městem kráčela Smrt Ve starém krbu praskal oheň a vrhal na protější stěnu pitoreskní stíny. Pět postav v hábitech, kukly na hlavě. Proti nim – šestá. Místností se rozezněl nakřáplý hlas.„Bratři. Nastal čas. Musíme dopomoci velkému dílu, za které bojujeme. Dnes. Teď. Každý z nás.“ Odmlčel se a chvíli se ozývalo pouze praskání ohně. „Ta, jež by mohla narušit naše plány, dnes zemře. A s ní šest pochodní a jeden nesvatý znak. Znáte místo. Znáte čas. Přineste mi relikvii krve a náš záměr bude spět ke zdárnému konci. Zan thokh ghan Narrug Sah!“ * Potemnělou chodbu v útrobách policejní stanice rozzářil pramen křiklavě zelených vlasů, patřících Alici. Ta,...

Alice: Kult zla – 1. část

A poprvé prolita byla krev Sklepením zablesklo světlo pochodně, když dopadla na podlahu, záhy zhasla a ozval se úder, pak druhý, následovaný výkřikem, jenž se vytratil do tmy. Kroky páru těžkých bot. „Svíce smrti,“ ozval se nakřáplý hluboký hlas. „Ano, mistře.“ Byla rozžhnuta svíce a místnost zalilo tlumené světlo, odhalujíc dvě postavy v pláštích a hábitech, třetí ležící na zemi v tratolišti krve. Najednou se sklepením rozezněl první hlas znovu. „Phl´angh azut morgai dezhk. Acertus kaal im oghne. Zan thokh ghan Narrug Sah!“ Děsivé zaříkání v neznámém jazyce doznělo a pak už se jen klapající kroky ztratily v dálce… *** Alici probudil zvuk jejího mobilního telefonu. Otravnej, malej...