Podvod – Má vina

Podvod – Má vina

Z pera Indris Elwinor

-*-

Nerad na tu událost vzpomínám. Nikdy si neodpustím, co se stalo.

Velmi jsem o tu cestu stál. Ten projekt byl téměř jako mé dítě. Společně jsme ho s kolegou vypiplali doslova od píky. A najednou nám řeknou, že do Francie může jet jen jeden.

Hrozně jsem se bál, že mě nevyberou. A tak jsem to udělal. Nenápadně jsem vypustil lež, že kolega uvažuje o emigraci. Ta zpráva se rozšířila jako požár a kolega byl znemožněn.

Do Francie jsem odjel já. Tam mě také po dvou dnech dostihla zpráva, že se kolega zastřelil.

A já mám navždy na rukou jeho krev.

Statečnost

Statečnost

Z pera Enselis Ismenia

-*-

Ještě chvíli stála na kraji propasti, pak ale zavřela oči, svěsila ramena a otočila se ke kráteru zády. Pomalým krokem odcházela a kolena se jí třásla. Nedokáže to. Myslela si, jak je statečná a zvládne se vším skoncovat se ctí, ale ukázalo se, že je zbabělec. Tak jak to slyšela už mockrát. Sedla si na kámen u cesty a dala se do pláče. Najednou ucítila na rameni něčí ruku. Stál tam a usmíval se. Podivný stařík, který jí byl povědomý, ale zároveň věděla, že ho vidí prvně v životě. „Má drahá, to, co jsi nyní udělala, je ta nejstatečnější věc.“

Pomluva

Pomluva

Z pera Eame Vórimar

-*-

Pomluva je velice ošklivá a nepříjemná věc. Mnohdy může člověku zkomplikovat život. Někdy vznikají přikrášlením pravdy, ale někdy i zákeřností nepřejících lidí. Znala jsem dívku, která se k nám s rodinou přestěhovala právě z důvodu pomluv a šikany ve škole. Doufala v lepší začátek. Bohužel i děti a lidé v naší vesnici nebyli k novým obyvatelům schovívavější. Spolužáci se posmívali, že je z chudé rodiny, že mezi nimi nemá co dělat a měli by raději zmizet. Vydrželi zde pouze pár měsíců a raději opravdu zmizeli. Vše vzniklo jen hnusnou pomluvou falešné chudoby, protože neměli zapotřebí kupovat si drahé značkové věci.