Petrklíč

Petrklíč

Dalším kvítkem, který slečna Enselis zahlédla, je petrklíč. A opět vám jej popsala jak slovy, tak jej zachytila pomocí barev.

Krokus

Krokus

Slečna Enselis nakoukla klíčovou dírkou a spatřila nádherný krokus, o kterém nejen sepsala drabble, ale též jej nakreslila.

Podvod

Podvod

Z pera Enselis Ismenia.

Štědrost

Štědrost

Adventní stoslůvka z pera Enselis Ismenia.

Upřímnost

Upřímnost

Z pera Enselis Ismenia

Obžerství

Obžerství

Z pera Enselis Ismenia

Lenost

Lenost

Z pera Enselis Ismenia.

Lakomství

Lakomství

Báseň z pera Enselis Ismenia.

Hněv

Hněv

Z pera Enselis Ismenia.

Trpělivost

Trpělivost

Z pera Enselis Ismelia.

Statečnost

Statečnost

Z pera Enselis Ismenia

-*-

Ještě chvíli stála na kraji propasti, pak ale zavřela oči, svěsila ramena a otočila se ke kráteru zády. Pomalým krokem odcházela a kolena se jí třásla. Nedokáže to. Myslela si, jak je statečná a zvládne se vším skoncovat se ctí, ale ukázalo se, že je zbabělec. Tak jak to slyšela už mockrát. Sedla si na kámen u cesty a dala se do pláče. Najednou ucítila na rameni něčí ruku. Stál tam a usmíval se. Podivný stařík, který jí byl povědomý, ale zároveň věděla, že ho vidí prvně v životě. „Má drahá, to, co jsi nyní udělala, je ta nejstatečnější věc.“

Střídmost

Střídmost

Z pera Enselis Ismenia.