Pýcha – Nečekané oznámení

Z pera Indris Elwinor. -*- „Naše Alenka ještě není doma, chodí teď doučovat jednu slečnu. A když zrovna není ve škole, tak trénuje plavání,“ pronesla s pýchou v hlase paní Nováková.„To je tedy šikovné děvče,“ obdivovala paní Karásková.Paní Nováková se začala naparovat jako holub na plotě.„Alenka se ani moc učit nemusí. Je premiantka a všechno jí jde samo. Jsem na ni moc pyšná.“Již brzy ale svých slov litovala. Dcera jí totiž večer sdělila, že je těhotná.„Končím se školou. Stejně jsem právničkou nikdy být nechtěla. Petr přijde v neděli požádat o mou ruku.“„To bude mezi lidmi ostudy,“ tušila paní...

Moudrost

Z pera George McGloida. -*- Jednoho večera, kdy slunce zapadalo za lesy, ztratil se chlapec z blízké vesničky. Bloudil, až narazil na zapadlou chaloupku. Chlapec absolutně netušil, co teď. Nicméně sebral odvahu a vyrazil k ní. V chaloupce zahlédl staršího muže s bílým vousem, který hleděl do knih. Působil mile, a tak se chlapec rozhodl promluvit. Dědeček se otočil a pravil mu: „Pojď blíž synu.“ Chlapec přistoupil ke starci a zeptal se ho, proč čte ty knihy. Dědeček se na chlapce usmál a poté mu řekl: „Víš, v knihách moudrost nalezneš“. Chlapec u moudrého starce přenocoval a další den mu stařec pomohl najít cestu...

Smilstvo

Z pera Eame Vórimar. -*-  Žila jednou jedna dívka, která milovala svého přítele nadevše. Jednoho dne zjistila úžasnou věc. Čekala totiž dítě. Napsala tuto radostnou zprávu svému příteli a doufala, že bude mít též radost. Ten ji ale zklamal. Chtěl, aby si dítě nechala vzít nebo jej po porodu dala k adopci. Dívka to však nedopustila. Nakonec přítel změnil názor a našel jim společné bydlení. Dokud to bylo možné, dívka stále dojíždění do školy. Během pobytu na intru si její přítel zval jednu milenku za druhou. Dívka po nějaké době zjistila, že nevěra trvá už několik měsíců a navíc ono smilstvo prováděl u ní...