Trpělivost růži přinese

Z pera Cesmíny Hardy -*- Zahradník toužil vypěstovat nejkrásnější růži. Říkal ji Růže snů, měla být bílá jako čerstvě napadnutý sníh s lehce narůžovělými okraji, jako by se okvětní lístky dotkly červánků. Stačilo by si přivonět a růže by vás přivedla do říše snů. S pěstováním začal už v mládí, postupně šlechtil a mísil různé druhy. Celý svůj život trpělivě čekal, až se zrodí jeho růže. Je starý, skoro se neudrží na nohou, ale konečně se sen stal skutečností. Jeho kouzelná růže vykvetla a on si přivoněl. S vůní se jeho duše přenesla do říše snů a jeho staré tělo zůstalo ležet u odkvétající...

Píle 

Z pera Cally Torové -*- Zamračil se na trojku z přeměňovaní. Měl za to, že má úplně všechno dobře, a tak teď procházel všechny odpovědi a postupně si je opravoval. Odložil pergamen se známkou a vzal do ruky knihu. Byl si jistý, že do zítra se to zvládne naučit a bude to jen lepší. Prostor pro zlepšení vždy měl, ale doháněl to jinde. Ptal se učitelů, nechal se doučovat od spolužáků a sám se učil dlouhé hodiny. Vždy byl pak o něco chytřejší a přestože měl co dohánět, píle byla vidět a držela nad ním ochranou ruku. Ne vždy musíme mít vše napoprvé...

Obžerství

Z pera Amandy Wright -*- A najednou se přidala k nim. Tichá střídmá dívka, která je vždy tolik odsuzovala. Seděla tam, bavila se a byla ráda, že ji přijali, bohužel ne takovou, jakou doopravdy byla. Lila do sebe víno. Jeden pohár za druhým a kolik masa snědla. Jindy by jakékoliv mrtvé zvíře oplakávala a nyní si jim plnila vesele žaludek. Bylo mi mdlo. Celá rozdováděná se plazila po mužích všech věků, rozměrů a výzorů a byla středem pozornosti. „Někdo ji zneužije,“ pomyslela jsem si, ale co byl můj názor oproti jejímu momentálnímu přesvědčení? „Půjdeme si zakouřit?“ slyšela jsem ji a musela jsem urychleně na...