Obžerství

Z pera Enselis Ismenia -*- „Říkáte si, že taková neřest jako obžerství je jen mezi lidmi? Byla jednou v lese svědkem toho, že to tak není.“ Kývnu na hostinského, objednám si ještě korbel piva a pokračuji směrem k bardovi: „Představte si myslivce, jak celé léto a podzim sbírá a střádá krmení pro lesní zvěř na zimu. S prvním sněhem odnese část zásob ke krmelci, a co se nestane. Přišel tam takový postarší jelen a začal se ládovat. Zlikvidoval všechno, nic nezbylo. Druhý den to samé. Ostatní zvířata jen smutně očichávala prázdný krmelec a jelen po týdnu už sotva lezl. To je dneska ale zvěř,...

Lakomství

Z pera Emy Talia -*- Když se kapsy kabátu Lakomství vyprázdnily, stalo se opět lehkým. Poté vyplavalo na povrch a vrátilo se zpět na most. Trpělivost mu věnovala svůj typický upřímný úsměv. Rozmlouvali spolu velmi dlouho. Lakomství však nedokázalo nic pochopit. Nechápalo, proč by se mělo o něco dělit, proč by mělo někomu něco dávat. Tvářilo se úplně jako liška. Lakomství nedokázalo odolat své nekontrolovatelné touze po majetku. Chtělo dokonce i to, co měla sama Trpělivost. A jí samé ona trpělivost došla. Nikdo nedokáže vydržet všechno. Most pod ní pukl a ona se zřítila do řeky. Nečekaně a šokovaně vykřikla, poslední slova zanikla pod...

Lstivost

Z pera Eame Vórimar -*- Chtěl jsem být bohatý, jako náš soused. Měl všechno. Drahá auta, velký dům, zahradu, bazén a mnoho dalších věcí. Přemýšlel jsem, jak toho všeho také docílit. Poctivou prací to nejspíš nepůjde a krádež by také nebyla nejlepším řešením. Chce to něco chytrého a mazaného. Za měsíc jako by mě vesmír vyslyšel. Přistěhovala se k nám do ulice bohatá a krásná dívka. Plán byl jasný. Začít s ní chodit a majetek si přepsat na sebe. To se mi po čase a za pomocí právníků povedlo. Když na to přišla, rozešla se se mnou s větou: „Jsi slizký a lstivý jako...