Kouzelnický svět

Báseň vydaná anonymně na přání autora. * Jedním kouzlem dokážu, ať vykvete krásný květ, avšak lidé tisíc květů zničí vzápětí hned. Druhým kouzlem vykouzlím, ať tvé srdce štěstím skáče, někde v dáli však tisíc dětí bolestí pláče. Třetí kouzlo daruje ti zlaté šperky, zlaté hole, netušíš však, že tisíc chudých umřelo při práci ve zlatém dole. Čtvrté kouzlo přinese ti slunce a motýly, létající horkým vzduchem, tebe to po zimě těší, však kdesi v dálce umírá kus země suchem. Můžu umět všechna kouzla, však nevykouzlím život bez zla. Redakční úpravy provedla Helenia...