VD3 – Den třetí

Stoslůvka ke Žlutému úterý sepsaná v rámci Velikonočního drabblování. * Jakákoli zmínka o úklidu spustí v mém mozku překotný proces se snahou najít co nejrychleji výmluvu, proč to není dobrý nápad nebo se to zrovna teď nehodí. Nicméně po chvíli bolestivého přemýšlení jsem usoudila, že bych mohla alespoň uklidit klec potkanům. Úklid jako úklid, ne? Po namáhavém čištění klece jsem se rozhodla zařídit potkanům spa zážitek, neboť dle čichu celé rodiny už minulý týden bylo pozdě. To ale potkanům nevysvětlíte. Jsou to mršky malé, rychlé a zákeřné! Jinými slovy, mám poškrábané celé ruce a potkani se se mnou stále nebaví, navzdory hromadě pamlsků. Takový úklid je prosím k nezaplacení! Au. Autorkou ilustrace je Christina Elizabeth Stark. Redakční úpravy provedla Helenia...

VD3 – Zázrak uklízení

Stoslůvka ke Žlutému úterý sepsaná v rámci Velikonočního drabblování. Na přání autora vydáno anonymně. * Bylo žluté úterý. Malá Jana seděla v koutě a nechtěla uklízet. V bytě byl už velký nepořádek a matka, která byla po smrti svého muže na vše sama, si už nevěděla rady. Potřebovala její pomoc. Jana však stále seděla a odmítala cokoliv udělat. Matka si k ní tedy sedla a vyprávěla příběh o Ježíšově ukřižování. Jana napjatě poslouchala. Nejdříve tomu moc nerozuměla, ale postupně jí to došlo. Uvědomila si, že žili lidé, kteří zažili daleko horší věci než obyčejný úklid a ještě byli plní lásky. Rychle se tedy dala do úklidu. Matka byla šťastná a vděčně se podívala k nebi. Autorkou ilustrace je Christina Elizabeth Stark. Redakční úpravy provedla Helenia...

VD3 – Není kočka jako kočka III.

Stoslůvka ke Žlutému úterý sepsaná v rámci Velikonočního drabblování. * U vstupních dveřích jsem pobrala několik pytlů odpadků ze svého velikonočního úklidu. Nemohla jsem to skoro unést. Žluté úterý by ze mě mělo radost. Vymetla jsem ze svého bytu veškerý nepořádek. Venku svítilo slunce a foukal ještě stále studený vítr. Litovala jsem, že jsem si nevzala sluneční brýle a vyrazila jsem do blízkého parku. Užívala jsem si paprsky slunce, které se dotýkaly mých tváří a cítila jsem tu záplavu energie, která se vlívala do mých žil. Miluji jarní dny, kdy se vše probouzí k životu. Bylo znát, že nejsem jediná, kdo se vypravil využít slunečního dne a šel do parku. Autorkou ilustrace je Christina Elizabeth Stark. Redakční úpravy provedla Helenia...

VD3 – Matouš 2019, 24, 2; 26, 6–13

Stoslůvka ke Žlutému úterý sepsaná v rámci Velikonočního drabblování. * Bylo v Praze šedivo, i řekl Ježíš: „Amen, pravím vám, že tu nezůstane kámen na kameni.“ Odešel nocovat do Úval. Navštívil dům Šimona, jehož z malomocenství vyléčil. Přišla za ním žena, která přinesla Zázračně efektní, vzácný pleťový olej arganový, slunečnicový, šípkový a litsea cubeba. Uklidila celý dům a pak mu olej vlila do vlasů. Učedníci se hněvali, že oleje bylo dost pro všechny, však Ježíš řekl: „Toť byl olej pro mne do konce života mého, po právu náležel mi. Když na mě vylila jej, učinila to k mému pohřbu. Nikdy jí nebude zapomenuto. Čistí v čistém vcházejtež do království Božího.“ … nalistovat další kapitolu Autorkou ilustrace je Christina Elizabeth Stark. Redakční úpravy...

VD3 – Velký úklid

Stoslůvka ke Žlutému úterý sepsaná v rámci Velikonočního drabblování. * Přišel den velkého úklidu. Již od rána byl dům vzhůru nohama. Maminka zapřáhla do práce celou domácnost, snad jen s výjimkou otce. Ten se hned při rozdělování úkolů po snídani kamsi vytratil. Nejspíše do hospody, napadlo Annu. Ostatní se však museli dát do velkého úklidu. Čeledín a děvečka měli za úkol vyklízení stáje a chléva, malá Baruška se měla postarat o úklid komůrek a zametení dvorku. Na Anně zůstala světnice. Začala umytím podlahy. Ale ať snažila, jak chtěla, neustále musela myslet na nedělní setkání s Martinem. „Já tě vůbec nepoznávám,“ ozval se vesele maminčin hlas. „Ty ses nám snad zamilovala.“ … nalistovat další kapitolu Autorkou ilustrace je Christina Elizabeth Stark....