Třicátá pátá kapka rosy

Třicátá pátá kapka rosy

*

Vítr vezme list
bouřka a déšť chladí zem
vše se zelená.