Čtyřicátá šestá kapka rosy

Čtyřicátá šestá kapka rosy

*

Dva vodopády
Střílení vodních kulek
Stékají stále