Čtyřicátá druhá kapka rosy

Čtyřicátá druhá kapka rosy

*

Ranní mrazíky
překvapily kaluže
před prahem léta