Dvacátá třetí kapka rosy

Dvacátá třetí kapka rosy

*

Zlato na nebi
hned ráno rozzáří den
květ tančí trávou.