Dvacátá pátá kapka rosy

* Na krídlach nociv objatí horúcej tmyšepocú hviezdy