Dvacátá pátá kapka rosy

Dvacátá pátá kapka rosy

*

Na krídlach noci
v objatí horúcej tmy
šepocú hviezdy