Šestá kapka rosy

* Na kraji listu, pomalu stéká rosa, sílí nadšením.