Šestá kapka rosy

Šestá kapka rosy

*

Na kraji listu,
pomalu stéká rosa,
sílí nadšením.