* Úplňkové čtení 3/19 *

* Úplňkové čtení 3/19 *

Milí čtenáři, vážení spisovatelé,
drazí návštěvníci čítárny Pod vrbou,

první jarní den je i prvním jarním úplňkem. Keltská Ostara kola roku tak získává širší rozměr. A čítárna přináší v tomto magickém čase shrnutí všeho, co se mezi proutím vrby odehrává…