ŽD6 – Jak na draka

Pohádkové drabble   Za sedmero horami a sedmero řekami leželo malé království. Stařičký král měl jen jedinou dceru, princeznu Elišku. Byla to nejkrásnější panna v celém království, a tak když přiletěl hrozivý drak, všichni věděli, co se musí stát. V maličké zemi ale nebyl jediný Honza, chytrý ani hloupý! Zatímco se princezna strojila do bílého, poslové vyrazili do sousedních krajů. Drak už na princeznu mlsně koukal a království propadalo zoufalství, když se na obzoru objevil cválající kůň nesoucí jezdce řvoucího: „Drakůů, jsem Honzááá!“ Zkušený drak si jen tiše zanadával, odplivl plamínek a odletěl. Eliška s Honzou pak spolu šťastně žili až na věky. Redakční úpravy provedla Áine...

ŽD6 – O princezně Maye

Pohádkové drabble Autor požádal o anonymní vydání. Bylo, nebylo jedno království a v něm malá princezna Maya. Nejraději si hrávala u řeky s lodičkou, kterou si vyrobila, byla na sebe taky hrdá. Jednou šla zase dovádět k řece. Zakopla a lodičku pustila, ta odplula po proudu. Maya probrečela celé dny i noci a nevěděla, co si počít. Kolikrát se lodičku snažila najít. Ani stopa. Po několika týdnech však dorazila do zámku žabka, která jí lodičku donesla a vrátila. Nadšená Maya jí poděkovala a dovolila žabce, aby se usídlila v královském jezeře a žily spolu šťastný život. Byla jí opravdu hodně vděčná. Zazvonil zvonec a pohádky je konec. Redakční úpravy provedla Helenia...

ŽD6 – Stručná pohádka

Pohádkové drabble   Za devatero řekami stojí velký hrad, kde žije král, který dovolil zavřít svou jedinou překrásnou dceru do velké věže. Tu vysokou věž střeží drak. Princezna, dcera krále, tráví ve věži několik let. Za tu dobu se o její záchranu pokusila spousta rytířů. Nikdo ji ale nebyl schopný zachránit. Jednoho dne přišel za samotným králem obyčejný chlapec jménem Jeroným se slovy, že princeznu zachrání. Král se mu vysmál a nevěřil mu. Jeroným se vydal na cestu, zdolal překážky pocestné a zabil draka pouhým ostrým klackem, který si vyrobil. Vykopl dveře k princeznině skrýši a v náručí ji nesl králi na hrad. Redakční úpravy provedla Áine...

ŽD6 – Obrácení pyšné jablůňky

Pohádkové drabble   Stála jedna pyšná jablůňka, která se tuze ráda chlubila svými chutnými jablíčky, ale vždycky, když z nich chtěl někdo ochutnat, praštila ho větví. Moudrá ropucha se rozhodla jablůňku potrestat, a tak k jejím kořenům vysadila svoje potomstvo. Jablíčka najednou přestala být chutná a jablůňka začala uvadat. Neměla se už čím chlubit. Když si jí už vůbec nikdo nevšímal, uvědomila si, jak se chovala, a rozhodla se změnit. Když svítilo sluníčko, poskytovala poutníkům stín, když pršelo, poskytla naopak pod svými větvemi úkryt. Když to viděla ropucha, spokojeně zakvákala, svolala potomstvo od kořenů a jablůňka znovu vzkvétala a už nikdy nebyla pyšná. Redakční úpravy provedla Áine...

ŽD6 – Nevěř cizím lidem

Pohádkové drabble   Za sedmero horami a sedmero řekami žila, byla jedna rodina. Tu udeřila správná hodina a poslali nejstarší dceru na sběr dříví. I šla dcera ven, nežli mine celý den. Dříve než dříví nasbírala, sedla si pod pařez a zasněně se zahloubala, až zaspala. „Je ti teplo, děvče?“ ozval se nad ní nakřáplý hlas staré babice. „Ha! Baba! Nečekána, nezvána, kroky své ke mně stočila a mě probudila!“ vykřikla dívka zlostně. „Teď poznáš odplatu za tu svou podstatu!“ Houkla a nakopla babičku do jejího pozadí. I dobře dívka usoudila, že se jedná o zlou jepici, která by ji vykrmila jako slepici. Redakční úpravy provedla Áine...