Z paláce Šalamounova: Fontána vitality

Z paláce Šalamounova: Fontána vitality

Je tomu již drahně let, kdy jsme mohli společně restaurovat svitky ze zdejšího paláce. Tehdy jsme se společnými silami snažili opravit deset svitků. Jen u devíti se nám to podařilo. Paláce zdi začaly praskat a nebylo bezpečné v nich setrvávat. Desátý svitek tak pohltil čas a nikdo již nezjistí, jaký příběh na něm byl sepsán.

Naštěstí se podařilo očarovat zdi mocným kouzlem a je tedy možné do paláce opět vstoupit. Zrestaurování tohoto svitku se ujala slečna Arietty Liella Minette.

Útěk

Dvacátý díl sepsaný na téma Plán B.

Netvor a princezna – část čtvrtá: Sebastian 2/2

V

Vydali jsme se urychleně na cestu. Měl jsem trochu strach, aby nás nedostihli.

Nezávazný dar

Devatenáctý díl sepsaný na téma Věno.

Podzimní ráno od Marguerity

Příspěvek do soutěže Ranní drabble.

Cizinec

Osmnáctý díl sepsaný na téma První kontakt.

Podzimní ráno od Jarrqa

Příspěvek do soutěže Ranní drabble.

Podzimní vrbové lístky IV.

V závanech sychravého větru se k zemi snáší jeden zežloutlý list za druhým… Ani vrba není ušetřena podzimu a pomalu stahuje své síly dolů, do kořenů, a chystá se na zimu. Společnými silami hradních básníků se však podařilo zakouzlit a s pomocí magie udržet barevné lístky ještě chvíli na větvích. Ponořte se do atmosféry podzimních haiku…

Sklepení

Sedmnáctý díl sepsaný na téma Mozkobouření.

Podzimní ráno od Floreleil

Příspěvek do soutěže Ranní drabble.

Podzimní vrbové lístky III.

V závanech sychravého větru se k zemi snáší jeden zežloutlý list za druhým… Ani vrba není ušetřena podzimu a pomalu stahuje své síly dolů, do kořenů, a chystá se na zimu. Společnými silami hradních básníků se však podařilo zakouzlit a s pomocí magie udržet barevné lístky ještě chvíli na větvích. Ponořte se do atmosféry podzimních haiku…

Ztracená důvěra

Šestnáctý díl sepsaný na téma Kapitální úlovek.

Podzimní ráno od Any

Příspěvek do soutěže Ranní drabble.

Podzimní vrbové lístky II.

V závanech sychravého větru se k zemi snáší jeden zežloutlý list za druhým… Ani vrba není ušetřena podzimu a pomalu stahuje své síly dolů, do kořenů, a chystá se na zimu. Společnými silami hradních básníků se však podařilo zakouzlit a s pomocí magie udržet barevné lístky ještě chvíli na větvích. Ponořte se do atmosféry podzimních haiku…

Nenávistí napříč stoletími! Jak vznikla?

Patnáctý díl sepsaný na bonusové téma Rozhovor: Kozel zahradníkem.