Král a drak

Byl jednou jeden král
A ten měl draka
Vždy na pomoc ho zavolal
Že nad královstvím se smráká
Ať křídly mraky rozfouká
Že z nepřítele nekouká
Domluva beze zbraně
Ať pustí oheň na něj
Že z hory padlé kamení
Ucpalo řeku v prameni
Že kousek lesa překáží
A draci pálit dokáží

Předlouho draka znal
Drak pro něj mnoho vykonal
A že byl vychytralý drak
Všechno to plnil jenom tak
Léta se králi podbízel
A kromě slávy nesklízel
Za pomoc žádný plat
– Za to byl pan král tuze rád

Jednou však uzrál čas
Ozval se králi dračí hlas
Že za svou věrnou službu
Král má mu splnit tužbu

Uznal král slova draka
Ptal se – copak tě láká?
Princeznu k večeři?
V sluji víc příšeří?
Přítulnou dračici?
Opály zářící?

Drak děl jen že by rád
Králův trůn a králův hrad
Že kralovat se mu zachtělo
Že víc by dračí srdce nechtělo
Král vlastním uším nevěřil
Do stolu pěstí udeřil
Odmítl zemi darem dát
Přestal si s ním dál povídat
Zabít ho radši dal
Než by se trůnu vzdal

Když vrátili se vojáci
Všichni hlav nemaje
– A voják hlavu neztrácí
Když vyhraje –
Poznal moudrý král
Že na něj nevyzrál

Po nejbystřejším z těl
Co stalo se vědět chtěl
Moc neřeklo tělo bez hlavy
Snad jen že drak je kousavý

*

Mezitím v dračí sluji
Z princezny draci ukusují
A u jídla se dohadují
Jak společně se popasují
S neoblomným králem
Co zabil by jim málem
Věrného kamaráda
Kdyby mu nehlídali záda

Vystoupil první z nich
Zabíjet draky je prý hřích
Oproti tomu lidský druh
Stejně jen kazí vzduch
A neměl by nic proti tomu
Plameny dštít od domu k domu
Že udělal by ohniště
Z království aby pro příště
Nechtěli třeba taky
I jiní hubit draky

Namítl druhý však
A byl to mocný drak
Že plameny v krku pálí
Nestačilo-li by zdali
Pár lidí jen tak pro výstrahu
Použít coby stravu
A obměkčit tak vládce
A jeho moudré rádce
On totiž je si pevně jist
Že málokdo chce se nechat sníst

Třetí filuta namítal
Že ke králi by zavítal
S praporem bílím radši
To že jsou plémě dračí
Přece neznamená hned
Sežrat a spálit svět
Že slova půtky hubí
Kolikrát líp než zuby

Čtvrtý křik počkejme přeci
My draci my jsme dlouhověcí
Král časem stářím zajde
A trůn jako když najde
Náš přítel bude mít
A zase bude klid

Tak oddali se přemýšlení
Že noc přemohlo rozednění
A oni vysíleni hádkou
Kdo druhou ručku sladkou
Sežrat smí princezninu
Až k ránu v sluje stínu
Aniž by došli dohody
Usli jak hození do vody

*

Kdyby jen měli tušení
Že král to dračí vraždění
Tušil a chytře předpokládal
Když kruté plány spřádal
Že vojsko bylo návnadou
Že opít je chtěl náladou
Vítěznou jak ji draci mají
Když něčí vojsko požírají

Král v utajení poslat dal
Do dračích slují velký dar
Princeznu sladkou jako med
Co drakům bude chutnat hned

Mělo to háček však
Nebylo to jen tak
Nebohá dívka spanilá
Jedu se předem napila
A oni přecpali se ženou
Sic chutnou ale otrávenou

Teď leží mrtvá těla dračí
Teď věční jsou z nich spáči


Nominace v kategorii Umělecký počin roku 2015 v rámci Udílení novinářských cen.

Odeslat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *