Křídla nočních motýlů

Krystalky tmy na křídlech nočních motýlů

pod ranním sluncem roztají,

s bezdechým úžasem jako když potkáš vílu

se ti srdce až zatají.