Draci

Byl jednou jeden dům. Zcela obyčejně
a nepovšimnut si prostě jen tak stál na kraji lesa. Ten dům měl
dveře, a za nimi se skrývali dva nádherní draci. První měl krásnou
zlatou barvu, která v záři slunce krásně zlatě jiskřila a druhý
byl temně černý jako sama noc, a když na jeho šupiny zasvítilo
slunce, tak se mu na celém tělo rozzářilo milióny malých hvězdiček.
Jak svítí dračí tělo v záři slunce však dlouho nikdo neviděl.
Ptáte se proč? Tak to je dlouhý příběh, ale jestli chcete, tak
vám ho budu vyprávět. Pohodlně se usaďte a začínáme.