Život

Valentýnka od Ines Cros Palantýr

Věnováno mému neznámému, který jednou přijde.

Princova růže

Jednoho dne při východu slunce
přišla jsem, ani nevím odkud.
Parádila jsem se a krášlila
dřív, než jsem tě potkala.

Romance

Začalo to setkáním?
Nebo to byl první pohled?
Myslím, že to se jenom v pohádkách stává,
že se dívka zamiluje do neznámého
a neznámý už jí své srdce dává.

Láska

Víra

Pohádka o vrabčácích

Bylo už docela pozdě k večeru, když František sešel z poustevny dolů k bratru Lvovi. Byl celý den sám s Pánem a toužil se podělit o Pánovu radost s někým blízkým, kdo by mu rozuměl a při tom se na nic neptal.

Růže