Pro havraspárský famfrpálový tým

Věnování: Celému havraspárskému famfrpálovému kolejnímu týmu k Vánocům od kapiptáka.

Pro Havraspár

Věnování: Nejmoudřejší koleji, aby si užila Vánoce a nezapomněla, že štědří nemusíme být jen na dárky.

Pro Any Dawson

Věnování: Šípkové Růžence, dinosauřici a mému sponzorovi Any Dawson.

Pro Saphiru Crystal

Věnování: Mému patrončeti, chytačce a rudé hlavě s modrým srdcem.

Bestie život

Zlodějka

Šípková Růženka