Příchod ledového obra

Příchod ledového obra

Bobřík sta chvil je v prvním kole velmi oblíben. Jeho lovu neodolal ani pan Ludovic Astier.