Nepozvaný návštevník

Jediný, s kým sa môže v tej chvíli rozprávať, je hlas v jej hlave. Ona z toho ale prirodzene radosť nemá…

Autor požádal o anonymní vydání.