Princova růže

Jednoho dne při východu slunce
přišla jsem, ani nevím odkud.
Parádila jsem se a krášlila
dřív, než jsem tě potkala.