Minulost

Byl jednou jeden dům. Zcela obyčejně
a nepovšimnut si prostě jen tak stál na okraji lesa. Ten dům měl
dveře, a za nimi se skrýval muž. Nebyl ani velký, ani malý. Vlasů
měl tak akorát a jejich délka by také nikde nevzbudila zájem. Možná
tak ta barva. Mohlo mu být teprve kolem třiceti a už měl vlasy bílé
jako stařec. Jeho ostré rysy a hrdé držení těla, to vše bylo kdysi
obdivováno nemalým počtem žen. A on toho využíval, jak na svůj
minulý život teď vzpomínal. Nevěděl vlastně ani proč musel zbýt
on, jediný zastánce. Vždyť ani nikdy netoužil po tom být posledním.
Povzdechl si, vyšel ven aby se podíval na krásu jezera, a vrátil
se na chvíli do minulosti.