Černá svatba

Nerovný spor

Polámaná křídla

Střípek poezie od Emmy Lay Sparkové.

Chladná

Bolest, ticho a zoufalství,
jak porcelánová panenka bez vlásků,
kráčím chodbou bez oken,
nevnímám, kdy noc a den.