Z paláce Šalamounova: Jak se tvoří hrdinky

Další restaurátorkou se stala Elyssea Ellesméry.

Lena a Nel

Byl jednou jeden dům. Zcela obyčejně
a nepovšimnut si prostě jen tak stál na kraji lesa. Ten dům měl
dveře, a za nimi byla nádherně zdobená hala. Ale prázdná. Jen pavučiny
vyplňovaly místo závěsů. Všude byly střepy z oken a ticho. To ticho
tam bylo už pět let. Přitom kdysi se tady ozýval smích. Na chodbách
pobíhaly děti. Z kuchyně se linula nádherná vůně. Ve dvoře štěkal
pes a honil slepice. Teď byl dvůr pustý a zarostlý trávou. Les pomalu
prostupoval do domu. Když tu se náhle zval klapot kopyt. Jezdec seskočil
z koně a opatrně prošel kolem vstupních dveří, které visely už
jen na jednom pantu. Minul halu a zamířil do kuchyně. Zastavil se
až u pece. Strčil ruku do otvoru, kterým kdysi vkládali do pece chléb.
Chvíli tam šátral a nakonec vytáhl balíček zabalený v tmavě modrém
sametu, ovázaný hedvábnou stužkou. Jezdec ji opatrně rozvázal.
Na sametu ležel stříbrný řetízek. Jezdec řetízek opět zabalil
a vzápětí byl slyšet jen, jak rychle odjíždí.