Život

"Byl jednou jeden dům. Zcela
obyčejně a nepovšimnut si prostě jen tak stál na kraji lesa. Ten
dům měl dveře, a za nimi …"