(Kráľova) Posledná závet

(Kráľova) Posledná závet

Pred námestím plným ľudí prešiel elegantne upravený muž v dlhom kabáte. Na jeho tvári sa odrážala únava a starosti, no pôsobil veľmi dôstojne a pokojne. Z každého jeho pohybu boli cítiť roky disciplinovaného tréningu vysokej spoločenskej etikety. Muž predstúpil pred dav, ktorý ihneď stíchol. Rozvážne roztvoril zvitok čierneho pergamenu a začal čítať: „Vážený kráľovský dvor, obyvatelia, poddaní… S najhlbším zármutkom vám musím oznámiť, že náš milovaný kráľ Albert dnes ráno skonal počas spánku vo svojej komnate.“ Davom sa začal šíriť šum a vzlykanie. „Ako určite viete, kráľ Albert nemal potomkov, ani priamych nasledovníkov, ktorí by prevzali kráľovský trón. No zanechal poslednú vôľu, v ktorej určil svojho nasledovníka.“ Celé námestie...