Bolestivá láska

Báseň z pera slečny Simons je tu pro vás. -*- Vzplanuli city divoké, vzplanuli a už nezhasli. Zamilovalo sa dievča modrooké, no tej lásky sa bojí. City má spálené, na kusy srdce. Všetko je stratené, po svete sa moce. Život k nej bol krutý, použil na ňu meč, keď partner nádejný zutekal preč. Na lásku zabudla, stratila vieru v ľudstvo, vo vnútri zatrpkla, v duši má pusto. City má na popol, mužom viac neverí, do srdca ju jeden bodol. To človeka veru zmení. Túla sa po svete úplne opustená. Na jej ťažkej ceste zostala osamotená. Láska je nádherná, no krutá zároveň. Ak si pozor nedáš, neuhasíš ten oheň. Ten oheň divoký, čo v jej srdci horel, rozsah mal široký, preto tak bolel. Pozor nedala mladá dievčina, a tak sa spálila a nebola...