Prázdnota

Kam vede zoufalství ze ztráty milovaného člověka?