Jiskra

Báseň zaslaná do předmětu Literární seminář – poezie.
Autor požádal o anonymní vydání.